GDPR

Správce osobních údajů
Informace pro klienty Stephanie C.Cohen (www.studioenglish.cz), kteří jí poskytli své osobní údaje v rámci realizace obchodního vztahu, o zpracování jejich osobních údajů v souladu se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”)
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, případně kombinace více informací, které lze využít k registrované fyzické nebo právické osoby (přezdivka,jméno a příjmení, e-mail, IČO,adresa,lokace nebo IP adresa).
Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) je:
Stephanie C. Cohen , Pod děkankou 1694/4 , Praha – 140 00, Ič: 01840819
Kontaktní e-mail: studioenglishcz@gmail.com
(dále jen „Správce“)
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Důvody zpracování osobních údajů
• plnění smlouvy vyřizení objednavký a k němů nezbytné ůdaje : jmeno,telefoni kontakt,email,
• oprávněný zájem Správce - např. analýza návštěvnosti nebo používání analytických cookies (dále jen “Oprávněný zájem”)
• plnění zákonné povinnosti – např. vedení účetnictví
• Váš výslovný, svobodný a konkrétní souhlas se zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoliv odvolat

Přehled zpracovávaných osobních údajů

Příjemci (zpracovatelé)
Plnění smlouvy
Vyřízení objednavky
jméno, e-mail,Telefoni kontakt
Rezervační system studioenglish
Subdodavatelé, e-mailové služby, cloudová úložiště

Plnění smlouvy
Vedení účetnictví
Fakturační údaje klientů
Klientská komunikace, faktury a pracovní smlouvy
Subdodavatelé, e-mailové služby, cloudová úložiště

Oprávněný zájem
Analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru, prevence
Identifikátory uživatelů, IP adresy
Pohyb uživatele na webu, zobrazení chybové stránky
Google Analytics, hostingové služby

Doba uchovávání údajů
• v případě dotazu nebo poptávky po dobu 1 roku
• Osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Provozovatele, podle platných právních předpisů 10 let od jejího ukončení.
• v případě souhlasu – dokud neodvoláte Váš přímý souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování (maximálně však po dobu 5 let)


Vaše práva
Pomocí emailu studioenglish@gmail.com můžete uplatnit:
• právo na výpis svých osobním údajům dle čl. 15 GDPR
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
• právo odvolat souhlas se zpracováním údajů

Pokud nebudete s řešením Vaší žádosti spokojeni, můžete také podat stížnost u Uřadu pro ochranů osobních informací – www.uooz.cz

Závěrečná ustanovení
• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
• S těmito podmínkami souhlasíte při kontaktování Správce pomocí jeho e-mailové adresy nebo kontaktního formuláře v uživateleskem učtu.
• Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zveřejní na tomto webu.

Odkazy na legislativu
Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

 

Kurzy a výuka angličtiny v Praze 3

Pořádáme kurzy angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé. Nabízíme skupinovou výuku angličtiny dle vašich potřeb. Příjde si vyzkoušet nezávazně a zdarma hodinu angličtiny v naší učebně v Praze 3 - nutno se vždy objednat předem :) Těšíme se na Vás!

KONTAKTY

Studio English
Učebna angličtiny v Praze 3, Vinohradská 100
Kontaktní osoba: Stephanie C. Cohen
Otevírací doba: pouze na objednání

(c) 2020 Studio English - všechna práva vyhrazena výuka angličtiny | Angličtina od Studio English | Objednání hodin angličtiny | GDPR